Koordinatör (CRD)

Araziden gelen verileri Devint sunucularına aktarır. Aynı zamanda, sunuculardan gelen komutları da arazide gerekli noktalara ulaştırarak otomasyona ve acil durum müdahalelerine de olanak sağlar.