Uzak İzleme İstasyonu (RMS)

Arazinizin tüm kritik noktalarında toprak nemi ve elektriksel iletkenliğini izler. İstasyon, güneş paneli ile çalışır ve kablosuz haberleşme ile topladığı verileri Devint’e iletir. Dolayısıyla izleme noktasına sinyal kablosu ve enerji taşıma gereği yoktur.
Toprak nemi ve elektriksel iletkenliğini izlemenin;
• Sağlıklı bir kök gelişiminin sağlanması,
• Sulama ve gübreleme etkinliği arttırılarak su ve gübre tasarrufu,
• Yıkama ihtiyacının belirlenmesi ile sürdürülebilir toprak koşullarının sağlanması,
• Bitkinin fenolojik dönemlerine göre kısıtlı su ve gübre uygulaması ile verim/kalite artışı gibi çeşitli avantajları vardır.