Uzak Gübreleme Kontrol İstasyonu (RFCS)

Gübreleme biriminde, karışım tankı ve hat üzerinde EC ve pH parametrelerini izleyerek, her türlü gübreleme reçetesini yüksek hassasiyet ve etkinlikle uygular. Aynı zamanda, kablosuz haberleşme ile kolaylıkla otomasyona dahil edilebilir.

Etkin gübreleme için;

• Bitkinin gübre alımını teşvik etmek ve uygun koşulları oluşturmak,

• Gübrelerin yıkanmasını engellemek ve kayıpları azaltmak,

• Bitkinin ihtiyacı olduğu dönemde ihtiyaç duyduğu kadar gübre vermek,

• Toprağın elektriksel iletkenliğini izlemek gerekmektedir.Bu koşulları parçalı, birbirinden bağımsız bir otomasyon sistemi ile oluşturmak zordur. Bu tür sistemlerin verimli bir şekilde işletilmesi için bir veya daha fazla deneyimli personel ile yönetilmesi gereklidir. Gübreleme programınız, Devint Entegre Sulama Otomasyonu ile yönetildiğinde, araziden ve sulama sisteminizden gelen tüm veriler tek bir noktada toplanır, karar destek sistemi ve Devint danışmanlığı ile hassas-etkin gübreleme yapma imkanı sağlanır.