Uzak Kontrol İstasyonu (RCS)

Arazide bulunan tüm parsel vanalarında debi ile basıncı izlemenin yanında vanaların otomasyonunu da sağlar. İstasyon, güneş paneli ile çalışır ve kablosuz haberleşme ile topladığı verileri Devint’e iletir. Dolayısıyla kontrol noktasına sinyal kablosu ve enerji taşıma gereği yoktur.
Parsel debileri ve giriş basınçlarının izlenmesinin;

• Sulama sistemi performansının izlenmesi ve eş su dağılımının kontrolü,

• Kaçak, çatlak vb. muhtemel arızaların anında tespiti,
• Parsel bazında verilen su miktarlarının kayıt altına alınması gibi çeşitli avantajları vardır.