Aktarıcı (RTR)

Sahada daha uzak noktalara sinyal gönderilmesi istenildiğinde atlatıcı olarak görev yapar.