Neden Hassas Tarım?

Konum: Ana Sayfa / Neden Hassas Tarım?
Küresel iklim değişikliği ve sürdürülebilir olmayan uygulamalar tarımsal alanlarda verimlilik kaybına neden olmakta, başta suyun etkin kullanımı olmak üzere, bitkisel üretimi arttırıcı, kimyasal kullanımı ve sera gazı salınımlarını azaltıcı teknolojilere olan ihtiyacı arttırmaktadır.
Bununla birlikte, yerküredeki mevcut suyun %70’i tarımda kullanılmaktadır. Tarımsal amaçlı kullanım kurak ve yarı kurak iklimlerde %90’lık paya sahiptir. Ancak, sanayi ve içme-kullanma amaçlı suya olan ihtiyacın artması nedeniyle, tarımsal su miktarı giderek azalmakta, sulama suyu ve gübrelerin tarla düzeyinde daha etkin kullanımı gerekmektedir.
Dünya’daki su kıtlığı probleminden ülkemiz de büyük oranda etkilenmektedir. Ayrıca tarımda suyun verimli kullanılmaması nedeniyle her geçen gün su israfı artmaktadır. Bu israfı en aza indirgemek için suyun daha verimli kullanılması hususunda dünyada çeşitli teknolojik gelişmeler, araştırmalar ve uygulamalar günden güne artmaktadır. Ancak sadece suyun kullanımının en aza indirgenmesiyle yetinmemek gerekir. Verimli bir tarım için suyun doğru ve bitkinin biyolojik yapısına uygun olacak şekilde kullanılması gerekmektedir. Sulama konusunda ülkemizde kullanılan teknolojiler ilkel olmakla birlikte büyük ölçüde insan gücüne dayalı sulama ve gübreleme işlemleri gerçekleştirilmektedir. Bu yöntem, toprağın mineral dengesini bozup tarım alanlarının kaybolmasına neden olmaktadır. Hem büyük tarım alanları hem de hobi bahçelerinde zamanın ve insan gücünün daha verimli kullanılması, sulama giderlerinin azalması için günümüz teknolojisinin bu alanda da aktif şekilde kullanılması gerekmektedir.
Tarım, bilgi ve iletişim teknolojilerinin uygulanması açısından yüksek potansiyele sahiptir. Bu problemleri ortadan kaldırmayı amaçlayan bu teknolojide akıllı sulama teknolojileri gibi hassas tarım uygulamalarının geliştirilmesiyle mümkün olacağı öngörülmektedir.
Hassas tarım uygulamaları, ekonomik karlılığı arttırmasının yanı sıra çevrenin de korunmasında önemli katkılar sunmaktadır. Bu katkılar gübreleme ve ilaçlamada yüksek etkinlik, işletme giderlerinden tasarruf şeklinde olmaktadır.
Hassas tarımda; sulama ve gübreleme işlemleri, sensörler vasıtasıyla toprak nemi, toprak elektriksel iletkenliği ve meteorolojik veriler izlenerek, doğru zamanda doğru miktarlarda yapılır.